Dnes je středa a svátek má Zbyněk
Vítejte na stránkách

Informace o studiu

Co nabízíme:

 • Klidné, nestresující prostředí školy zasazené do krásné přírody.
 • Nízký počet dětí ve třídě umožňující individuální přístup při vyučování.
 • Velmi dobré vybavení pomůckami, počítačovou sítí, výukovými programy.
 • Zaměřujeme se více na utváření dovedností důležitých pro život (rozvíjíme klíčové kompetence žáků).
 • Snažíme se poznávat a chápat svět kolem sebe v nejširších souvislostech.
 • Výuku co nejvíce propojujeme s praktickým životem.
 • Nabízíme žákům různé přístupy k učení - práce ve skupině, projekty, činnostní učení...
 • Umožňujeme žákům vyjadřovat vlastní názory - diskuse, naslouchání, argumentace.
 • Vytváříme žákům podmínky pro vlastní objevování - práce s počítačem, internetem, encyklopediemi.
 • Poznáváme přírodu, jsme její součástí a chráníme ji.
 • Učíme se rozlišovat podstatné a nepodstatné věci.
 • Učíme se anglický jazyk od 3.ročníku.
 • Vyžití ve volném čase -  zájmových kroužků.
 • Pořádáme společné akce pro děti a rodiče.
 • Zdůrazňujeme kromě znalostí a dovedností také hodnoty a postoje - tolerance, ohleduplnost, zodpovědnost..
 • Žáci se učí ohodnotit svoji práci.
 • Postupně vytváříme ve škole klima založené na důvěře, spolupráci, partnerství a bezpečí.

 

Učební plány: 1.-5. ročník: ŠVP ZV

 

Náš cíl: Vytvořit podmínky pro to, aby děti strávily svých prvních pět let školní docházky v harmonickém prostředí a zároveň byly dobře připraveny na bezproblémový přestup na plně organizovanou školu.


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru