Drobečková navigace

Úvod > Škola > 27.-30.6.2023 - volné dny pro žáky ZŠ

27.-30.6.2023 - volné dny pro žáky ZŠVyhlášení volných dnů pro žáky 1. až 5. ročníku

Základní školy a Mateřské školy Věžnice

  

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb. pro žáky 1. až 5. ročníku Základní školy a Mateřské školy Věžnice volné dny. Volný den se týká pouze žáků ZŠ, MŠ bude i nadále v provozu, avšak v prostorách Kulturního domu Věžnice.

 

Volné dny jsou vyhlášeny z technických a organizačních důvodů.

 

Volné dny připadají na úterý 27. až pátek 30. června 2023.

  

Po projednání se zřizovatelem jsou zákonní zástupci  žáků  o vyhlášených volných dnech  informováni prostřednictvím svých učitelů a na webových stránkách školy.

24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb. uvádí:

(2) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  

  • Zastupitelstvo obce Věžnice 15. června 2023 po projednání bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky 1. až 5. ročníku Základní školy a Mateřské školy Věžnice.

 

 Mgr. Ivo Kuttelwascher, ředitel školy